Hình ảnh thực tế bàn giao căn hộ Moonlight Residences

Sau khoảng thời gian 36 tháng thi công dự án Moonlight Residences Thủ Đức, từ năm 2016 – 2019, đến nay khu căn hộ dự án Moonlight Residences đã hoàn thiện và đi vào bàn giao cho cư dân. Chúng ta cùng xem qua những hình ảnh thực tế căn hộ Moonlight Residences Hưng Thịnh được bàn giao và đi vào hoạt động.

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh tổng thể khu căn hộ

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh tổng thể block A

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh tổng thể block B

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực thang máy và hàng lang căn hộ

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực thang máy và hàng lang căn hộ

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực sảnh đón

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực sảnh đón

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực sảnh đón

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực thùng thư tập trung

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực hồ bơi

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực hồ bơi

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh công viên nội khu

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh công viên nội khu

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh công viên nội khu

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh công viên nội khu

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh khu vực hầm để xe

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh hành lang căn hộ

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng

hình ảnh thực tế căn hộ moonlight residences
Hình ảnh căn hộ bàn giao cho khách hàng