Tiến độ

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2021

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2021

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 03/2021 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Tủ bếp đã hoàn […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/02/2021

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/02/2021

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/02/2021 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 – 21 block A1, B1, B2 Thi công sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 – 21 block A1, B1, B2 Thi […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 01/2021

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 01/2021

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 01/2021 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block A1, block A2, […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Saturn Hình ảnh tổng thể block Venus Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 10/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 10/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 10/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ Block […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Saturn Hình ảnh tổng thể block Venus Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 09/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 09/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 09/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/09/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Thi công bả sơn matit trần thạch cao tầng 8 – 21 block A1 Thi công bả sơn matit trần thạch cao tầng 8 – 21 block B1 Thi công bả sơn matit […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus Hình ảnh tổng thể block Saturn Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Boulevard ngày 10/07/2020 Xem thêm Căn hộ Q7 Boulevard Hình ảnh tổng thể Hình ảnh tổng thể Hoàn thành thi công hệ thống M&E block A1 Hoàn thành thi công hệ thống M&E block B1 Hoàn thành thi công hệ thống M&E block B2 Tiếp tục thi công khung trần […]

tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Richmond City ngày 30/06/2020 Xem thêm: Căn hộ Richmond City Hình ảnh tổng thể block Glory Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block Riches và block Lucky Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block Riches và block Lucky Hoàn thành […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 06/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 06/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 06/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 […]