Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/12/2018

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/12/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hình ảnh tổng thể block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hình ảnh tổng thể block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Central

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hình ảnh tổng thể block Northern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Northern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

tiến độ thi công dự án saigonmia ngày 03/12/2018
Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tag: saigonmia, căn hộ saigonmia, dự án saigonmia, saigonmia trung sơn, saigonmia khu trung sơn, saigonmia hưng thịnh, căn hộ saigonmia trung sơn, saigon mia

Website: sangiaodichhungthinhcorp.com