Tiến độ thi công Lavita Charm

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/12/2019

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/12/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/12/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha tầng 16 Block A1 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block A1 Hình ảnh tổng thể […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/11/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/11/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha tầng 14 Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/10/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 11 Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Thi công cốp pha sàn tầng 8 Block A2 […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/09/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/09/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm   Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 9 Block A1 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 Block A2 Hình ảnh tổng thể Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/08/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/08/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm   Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể Block A1 Hoàn thành đổ bê tông cột […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/07/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốt thép sàn tầng 5 Block A1 và tầng 2 Block A2 Thi công cốt thép sàn tầng 5 Block A1 và tầng […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/06/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/05/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/04/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 Block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 Block A Thi công cốp pha sàn tầng 1 Block B Thi công […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/03/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Thi công cốt thép tường tầng hầm Block A Thi công cốt thép tường tầng hầm Block A Hoàn thành đổ bê tông tường và cột tầng hầm Block B Hoàn […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/02/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 07/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 07/07/2018 Dự án Lavita Charm Thủ Đức được Chủ đầu tư Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mở bán vào tháng 8/2017, đến nay đã được 11 tháng, chúng ta cùng sangiaodichhungthinhcorp cập nhật tiến độ thi công Lavita Charm. Dự án bao gồm 3 bock cao 20 tầng được […]

Trang 1 trên 212