Tiến độ thi công Lavita Charm

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 07/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 07/07/2018 Dự án Lavita Charm Thủ Đức được Chủ đầu tư Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mở bán vào tháng 8/2017, đến nay đã được 11 tháng, chúng ta cùng sangiaodichhungthinhcorp cập nhật tiến độ thi công Lavita Charm. Dự án bao gồm 3 bock cao 20 tầng được […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 02/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 02/02/2018 Dự án Lavita Charm Thủ Đức được Chủ đầu tư Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mở bán vào tháng 8/2017, đến nay đã được 6 tháng, chúng ta cùng sangiaodichhungthinhcorp cập nhật tiến độ thi công Lavita Charm. Dự án bao gồm 3 bock cao 20 tầng […]