Tiến độ thi công Lavita Charm

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/07/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốt thép sàn tầng 5 Block A1 và tầng 2 Block A2 Thi công cốt thép sàn tầng 5 Block A1 và tầng […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/06/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block A1 Thi công cốp pha sàn tầng 4 […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/05/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, B, C Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A, […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/04/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 Block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 Block A Thi công cốp pha sàn tầng 1 Block B Thi công […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/03/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Thi công cốt thép tường tầng hầm Block A Thi công cốt thép tường tầng hầm Block A Hoàn thành đổ bê tông tường và cột tầng hầm Block B Hoàn […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/02/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 07/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 07/07/2018 Dự án Lavita Charm Thủ Đức được Chủ đầu tư Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mở bán vào tháng 8/2017, đến nay đã được 11 tháng, chúng ta cùng sangiaodichhungthinhcorp cập nhật tiến độ thi công Lavita Charm. Dự án bao gồm 3 bock cao 20 tầng được […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 02/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 02/02/2018 Dự án Lavita Charm Thủ Đức được Chủ đầu tư Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mở bán vào tháng 8/2017, đến nay đã được 6 tháng, chúng ta cùng sangiaodichhungthinhcorp cập nhật tiến độ thi công Lavita Charm. Dự án bao gồm 3 bock cao 20 tầng […]