Tiến độ thi công Lavita Charm

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2021

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2021

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 03/2021 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Tủ bếp đã hoàn […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 01/2021

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 01/2021

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 01/2021 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block A1, block A2, […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 10/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 10/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 10/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 09/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 09/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 09/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 06/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 06/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 06/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 05/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 05/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 05/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1, Block A2, BlockB và Block C Đã cất nóc dự án Lavita Charm Block A1, Block A2, Block B và Block C Đã cất nóc Block A1, […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2020

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 03/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 03/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block A1 và Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm tháng 02/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM THÁNG 02/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Hình ảnh tổng thể Block B và Block C Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block A1 và tầng […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/01/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/01/2020 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốt thép tầng 17 Block A1 Thi công cốt thép tầng 17 Block A1 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/12/2019

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/12/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/12/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha tầng 16 Block A1 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block A1 Hình ảnh tổng thể […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/11/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/11/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể Block A1 Thi công cốp pha tầng 14 Block […]

Tiến độ thi công Lavita Charm ngày 26/10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA CHARM NGÀY 26/10/2019 Xem thêm: Thông tin chi tiết dự án Lavita Charm. Tiến độ thi công Lavita Charm Hình ảnh tổng thể Block A1 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 11 Block A1 Hình ảnh tổng thể Block A2 Thi công cốp pha sàn tầng 8 Block A2 […]