Tiến độ thi công Moonlight Boulevard

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/07/2019   Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/06/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/05/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block A Công tác thi công khung xương trần thạch […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/04/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A   Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A Công tác thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/03/2019 Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công tô tường hành lang tầng 14 block A […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/02/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan block B […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 03/01/2019 Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Đã cất nóc block A Công tác thi công xây tường tầng 17 block A […]

Cất nóc dự án Moonlight Boulevard Kinh Dương Vương Bình Tân

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Sáng ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) đã tổ chức cất nóc dự án Moonlight Boulevard. Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard không những đảm bảo […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/12/2018 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/11/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Hình ảnh tổng quan block B và C […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/10/2018 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hình ảnh tổng quan block B […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/09/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A Hình ảnh tổng quan block B và C […]

Trang 1 trên 212