Tiến độ thi công Moonlight Boulevard

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2020 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/01/2020 Hình ảnh tổng quan mặt ngoài khu căn hộ Hình ảnh tổng quan mặt ngoài khu căn hộ Hình ảnh cảnh quan công viên khu căn hộ Hình ảnh cảnh quan công […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/01/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/01/2020 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/12/2019 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành thi công hồ bơi dự án Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em Thùng thư […]

tiến độ thi công dự án moonlight boulevard ngày 04/12/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/11/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/10/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/09/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Thi công lát nền căn hộ tầng 20 block A Thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/08/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Thi công lát nền căn hộ tầng 14 block A Thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/07/2019   Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/06/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/05/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block A Công tác thi công khung xương trần thạch […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/04/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A   Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A Công tác thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/03/2019 Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công tô tường hành lang tầng 14 block A […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/02/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan block B […]