Tiến độ thi công Moonlight Boulevard

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/01/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/01/2020 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/12/2019 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành thi công hồ bơi dự án Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em Hoàn thành thi công sân chơi trẻ em Thùng thư […]

tiến độ thi công dự án moonlight boulevard ngày 04/12/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/11/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thiện sơn nước căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/10/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công lắp đặt sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/09/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Thi công lát nền căn hộ tầng 20 block A Thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/08/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Thi công lát nền căn hộ tầng 14 block A Thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/07/2019   Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/06/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 17 block A Công tác […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/05/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block A Công tác thi công khung xương trần thạch […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/05/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/04/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A   Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A Công tác thi […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/03/2019 Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công xây tường tầng 20 block A Công tác thi công tô tường hành lang tầng 14 block A […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 04/02/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan block B […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Boulevard Hình ảnh thi công đến ngày 03/01/2019 Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Đã cất nóc block A Công tác thi công xây tường tầng 17 block A […]

Trang 1 trên 3123