Tiến độ thi công Moonlight Park View

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/12/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/11/2018 Tổng quan block A, B Hình ảnh khu vực sảnh đón khách block A, B Hình ảnh khu vực thang máy block A, B Tổng quan block C Hình ảnh khu […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/11/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/10/2018 Tổng quan block A, B Tổng quan block C Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/10/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/09/2018 Tổng quan block A, B Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 18 block A, B Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 17 block A, B Tổng quan block […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/09/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/09/2018 Tổng quan block A, B Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A, B Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 11 – 13 block A, […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/08/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/07/2018 Tổng quan block A, B Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 12 block A, B Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 11 block A, B Hoàn […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/07/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/06/2018 Tổng quan block A, B Lát gạch hành lang căn hộ tầng 15 block A, B Hoàn thành lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ block A, B Lắp […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/06/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/06/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/05/2018 Tổng quan block A, B Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang căn hộ block A, B Lát gạch hành lang căn hộ tầng 6 block A, B Lắp […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/05/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/05/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/04/2018 Tổng quan block A, B Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/04/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/04/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/03/2018 Tổng quan block A, B Tiếp tục sơn nước tầng 18 block A, B Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 9 block A, B Lắp đặt hệ […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/03/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/03/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 10/02/2018 Tổng quan block A, B Sơn nước tầng 18 block A, B Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 18 block A, B Tiếp tục ốp gạch tường căn hộ tầng […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 10/02/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 10/02/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/01/2018 Tổng quan block A, B Sơn nước tầng 12 block A, B Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 18 block A, B Lát gạch căn hộ tầng 18 […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/01/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight ParkView ngày 16/01/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Park View Hình ảnh thi công đến ngày 16/12/2017 Tổng quan block A, B Sơn nước tầng 11 block A, B Thi công khung trần thạch cao tầng 18 block A, B Lát gạch căn hộ tầng 10 block A, […]

Trang 1 trên 212