Tiến độ thi công Moonlight Residences

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/06/2019 Tổng quan block A Tổng quan block B Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/06/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/05/2019 Tổng quan block A Tổng quan block B Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/04/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 20 block A Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ block A Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/04/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/04/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/03/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 19 block A Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A Lắp đặt […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/03/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/03/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/02/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A Tiếp tục lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A Lắp đặt […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/01/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 14 block A Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A Sơn nước hành lang […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/01/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/01/2019 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/12/2018 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 10 block A Hoàn thành lắp đặt cửa ra vào căn hộ block A Lắp đặt tủ bếp căn […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/11/2018 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 6 block A Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 19 block A Lắp đặt tủ bếp căn […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/10/2018 Tổng quan block A Hoàn thành bả sơn matit block A Hoàn thành thi công khung trần thạch cao căn hộ block A Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ block A […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/09/2018 Tổng quan block A Bả sơn matit tầng 20 block A Thi công khung trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block A […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/08/2018 Tổng quan block A Bả sơn matit tầng 17 block A Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 18 block A Lát gạch […]

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/08/2018 Xem thêm: Căn hộ Moonlight Residences Hình ảnh thi công đến ngày 15/07/2018 Tổng quan block A Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 20 block A Bả sơn matit tầng 16 block A Thi công khung trần thạch cao tầng 15 block A Ốp […]

Trang 1 trên 212