Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Saturn Hình ảnh tổng thể block Venus Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Saturn Hình ảnh tổng thể block Venus Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 07/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus Hình ảnh tổng thể block Saturn Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 06/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 06/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 06/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus Hình ảnh tổng thể block Saturn Thi công cốp pha cột tầng 15 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 05/2020

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 05/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 05/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus Hình ảnh tổng thể block Saturn Thi công cốp pha cột tầng 13 block Mecury Thi công cốp pha sàn […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 03/2020

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 03/2020 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Hình ảnh tổng thể block Venus Hình ảnh tổng thể block Saturn Thi công cốp pha cột tầng 11 và cốp pha sàn tầng 12 block […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 11/2019 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể dự án Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2019 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hình ảnh tổng thể block Mecury Hình ảnh tổng thể block Uranus Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus Thi công […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 02/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 02/2019 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Thi công múc đất chuẩn Block Mercury Thi công múc đất chuẩn Block Mercury Thi công cốt thép sàn tầng hầm Block Uranus Thi công cốt thép sàn tầng hầm Block Uranus Thi công cốt thép sàn tầng […]

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018 Xem thêm: Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex Hoàn thành phần ép cọc hai block URANUS, MERCURY Hoàn thành phần ép cọc hai block URANUS, MERCURY Tag: Q7 Saigon Riverside, Q7 Saigon Riverside Complex, căn hộ Q7 Saigon Riverside, dự án Q7 Saigon Riverside, căn hộ đường Đào […]