Tiến độ thi công Saigon Mia

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/08/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/08/2019 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh tổng thể block Southern Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Southern Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Southern Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Southern Hình […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/07/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/07/2019 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục lắp đặt thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 21 block Southern Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 21 block Southern Lát sàn gỗ phòng ngủ căn […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/06/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/06/2019 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh tổng thể block Southern Lắp đặt thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 21 block Southern Lắp đặt thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 20 block Southern Lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/05/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/05/2019 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh tổng thể block Southern Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 21 block Southern Lắp đặt tủ bếp tầng 5 – 21 và thiết bị bếp căn hộ tầng 7 – 19 block Southern […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/01/2019

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/01/2019 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/12/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Southern Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Southern Ốp đá thang máy căn […]

tiến độ thi công saigon mia

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/11/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/11/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/10/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục lát gạch […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/10/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/10/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/09/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 6 […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/09/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/09/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/08/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 22 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern Ốp gạch WC […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/08/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/08/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/07/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 13 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 13 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Southern Hình ảnh […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/07/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/07/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/06/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 12 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block Southern Hình ảnh […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/06/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/06/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/05/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 12 block Southern Hình ảnh tổng thể block […]

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/05/2018

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

Tiến độ thi công dự án SaigonMia ngày 03/05/2018 Xem thêm: Căn hộ SaigonMia Hình ảnh thi công đến ngày 03/02/2018   Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 8 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 8 block Southern Ốp gạch […]