Còn lại 30 suất nội bộ dự án Moonglight Thủ Đức Avenue tầng đẹp view đẹp

Moonlight Avenue
Vị trí: Trường Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
Quy mô: 8.303m2, 2 block cao 25 tầng